Blogul folosește fontul Ledger.

Folosește tema Avada.

Este pe platforma WordPress.